Parkering

Parkeringsplatser finns i området, både utomhus och hyrmöjligheter i garage. Betalning sker med det parkeringsbolag som Samfälligheten har tecknat avtal med.

För detaljer om parkeringsregler, se anslagstavlor utomhus eller ”parkering” på

https://jarlasjo.se/omradet-jarla-sjo/parkering/