Aktiviteter

BRF Fyren är inte bara en välskött förening i en vacker miljö. Här bor också trevliga och vänliga personer som månar om varandra. En fin gemenskap över generationer och åldrar.

Kräftfiske

Varje år i augusti fiskar föreningen kräftor tillsammans. Vi tilldelas en kväll/natt av samfälligheten enligt ett rullande schema. I samband med detta så genomförs en gemensam kräftskiva.

Städdagar

I föreningen har vi en vårstädning och en höststädning per år, där minst en medlem per lägenhet förväntas delta. Vi gör snyggt på gemensamma ytor både utomhus och inomhus. Städdagarna brukar avslutas med korvgrillning/fika.

Arbetsgrupper

I Fyren finns olika arbetsgrupper för att komma med förbättringar av olika slag. För närvarande finns till exempel en trädgårdsgrupp. Den som har bra idéer är varmt välkommen att bidra.

Gemensamma kvällar i områdets café

Tidvis så anordnas månadsvisa träffar där de som vill träffas i Pumphuset som är områdets café /restaurang / pub.