Renovera

Ska du göra om i din lägenhet eller utanför finns regler att följa

Inom föreningen har vi satt upp ett regelverk som vi alla måste följa.

Det är inte ok att köra på och fråga sen. Det kan då bli frågan om att återställa till ursprungligt skick på din bekostnad.

Så för din egen skull läs igenom denna information och ta kontakt med styrelsen i de fall det krävs.