TRIVSELREGLER

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar. Trivselreglerna gäller för dig som bostadsrättshavare, men även familjemedlemmar samt gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

 

Konsekvenser om ordningsreglerna inte följs

Om trivselsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen skriftligen uppmana och kräva rättelse till den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Det är inte ok att störa sina grannar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus och övernattningslägenheten.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från klockan 22.00 på kvällen till klockan 07.00 på morgonen. Du bör därför undvika att köra tvätt och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera och kommunicera med grannarna i god tid innan om du tror att kommer att störa.

 

Om en granne stör – Hur gör jag då?

Börja med att ta personlig kontakt med grannen som kanske inte tänker på att hen är störande. Försök att hitta en gemensam lösning på problemet. Om det inte hjälper kan du ta kontakt med någon i föreningens styrelse.

 

Att vara aktsam

Tänk på att vara försiktig om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med fastighetsservice eller någon i styrelsen enligt den information som ges genom anslag vid entréporten.

 

Sparsamhet ger lägre månadsavgift

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el belastar din avgift till föreningen.

 

Balkonger

Balkonger får inte användas för att: permanent förvara föremål som inte hör till normal balkongmöblering, skaka mattor, sängkläder med mera, grilla, mata fåglar, Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Om du röker på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar som kan vara känsliga för tobaksrök. Se till att balkongdörrar är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

 

Fågelmatning förbjuden

Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger eller fönster.

 

Trapphus och andra gemensamma utrymmen

Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställ på gården. Om du ställer cykeln i cykelrum måste du se till att den inte hindrar vid utrymning.

Trapphusen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, torkmattor, leksaker, byggmaterial, skor dörrmattor, med mera.

Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

 

Innergårdarna ska hållas fria från privata saker

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar med mera samlas ihop efter dagens slut.

 

Husdjur ska hållas under uppsikt

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område. Lämna inte någon avföring, plocka upp efter ditt husdjur. Husdjur ska vara kopplade inom samfällighetens område.