Underhåll i bostad

Lägenhetsunderhåll och renoveringar

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera genom att sätta upp lappar i din och angränsande portar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

 

Badrum och kök

Fläkt får inte kopplas till ventilationskanal eftersom föreningens fastighet har självdragsventilation. Kontakta fastighetsansvarig utifall att du behöver diskutera eventuell förändring av t ex köksfläkt.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckage­skador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 

Ombyggnader – inglasning, markiser mm

Kontakta alltid styrelsen vid eventuella planer på ombyggnation, inglasning av balkong eller om du tänker sätta upp markiser (vi håller oss till vissa färger). 

 

Förändringar i utomhusmiljön utan att rådfråga styrelsen är inte ok

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn, blomlådor eller annat på fasad eller utanför balkongräcke. Vill du ändå sätta upp något på eller utmed en fasad så kontakta någon i styrelsen i god tid innan.

Att göra först och fråga sen (eller inte fråga alls) om lov är inte ok. Du kan i detta fall bli ersättningsskyldig för eventuell påverkan på fasad eller annat.