Bo i bostadsrätt

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Bostadsrätt är en av Sveriges vanligaste boendeformer. På denna sida kommer vi att gå igenom lite kring vad det innebär.

Vad är en bostadsrättsförening? Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset, eller husen, ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av.

Varför betalar du ”hyra” om du köpt din bostad? Det kan verka märkligt att betala en avgift för en bostadsrätt som du har köpt. Men på samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en årsavgift till din bostadsrättsförening.

Vem bestämmer avgiften? Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i bostadsrättsföreningen. Avgiften fördelas sedan ut mellan bostadsrättshavarna enligt stadgarna.

Påverka den gemensamma miljön där du bor: Om du inte är helt nöjd med din boendemiljö är den glada nyheten att du som bostadsrättshavare kan förbättra den. Är du missnöjd med något eller ser att det finns utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka. Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i styrelsearbetet. Det viktiga är att du tar tag i frågan!

 

Tre sätt att vara med och påverka i vår förening

1.Motionera till föreningsstämman. Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris. Styrelsen tar upp den på stämman. Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget. Föreningsstämman beslutar och idén genomförs.

2.Vänd dig direkt till styrelsen. Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris (förslagsvis skickas det till info@brffyren.se). Styrelsen beslutar och genomför.

3.Starta en arbetsgrupp. Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar. Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan.

 

Stadgar: I stadgarna finns föreningens grundläggande regler sammanställda.

 

Föreningens ansvar:

 • Avlopp Avloppsstammarna ägs av föreningen. Ett stopp i avloppsstammarna åtgärdas därför av föreningen men inte om stoppet sitter i vattenlåset i din lägenhet.
 • Fasader, tak och gemensamma utrymmen. Föreningen äger och ansvarar för fasader, yttertaket på fastigheten och gemensamma utrymmen.
 • Elektricitet. Elledningarna som går fram till din bostad är föreningens ansvar, men ledningar inne i lägenheten ansvarar du själv för.
 • Vatten Vattenledningarna fram till lägenheten är föreningens ansvar, men ledningar inne i lägenheten är du själv ansvarig för.
 • Vattenfyllda radiatorer. Vattenfyllda radiatorer (element) är föreningens ansvar. Om du har element eller golvvärme som du installerat själv (eller tidigare ägare) är dessa ditt ansvar.
 • Ventilationskanaler. Ventilationen i lägenheten är föreningens ansvar.

Vad du får göra och inte göra utan styrelsens tillstånd:

Du får göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byta kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Du får inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja? Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand utan att följa reglerna för andrahandsuthyrning.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.