Avfallshantering

Vårt soprum finns på Vackra Kullans väg. Där får endast hushållssopor och matavfall lämnas.

Matavfall läggs i de bruna kärlen och nya papperspåsar finns i soprummet. Lägg matavfallet i första hand i de bruna tunnor som står längst in (de står närmast ventilationen = mindre lukt). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet.

Pressa inte nya soppåsar i överfulla sopkärl. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

I soprummet finns också beskrivningar över hur vi sorterar och vad vi lämnar på olika ställen för att värna vår miljö.

Vid infarten till Järla Sjöområdet finns en miljöstation. Där kan man lämna glas/ tidningar/ plast/ plåt/ wellpapp. Övrigt avfall lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Grovsopor

  • Grovsopor får INTE slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i soprummet, källargångar eller andra gemensamma utrymmen.
  • Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral, till exempel Österviks kretsloppscentral
  • Byggavfall upplagt utanför huset måste forslas bort inom en vecka