Våra avloppspumpar

Vårt avloppsvatten pumpas upp till övrigt avloppssystem. Det har den senaste tiden varit mycket problem med de tre pumpar som finns mellan Järla Sjöpir 9 och Järla Sjöpir 7. Från de pumparna går avloppsvattnet främst från Järla Sjöpir 9. Det är viktigt att inget annat än toalettpapper spolas ner i toaletten eller i övrigt avlopp. Häll aldrig något fett i avloppet utan torka ur stekpannor mm noggrant och se till att fettet slängs.

I pumpgropen har man på kort tid behövt byta de pumparna vid tre tillfällen. Pumpgropen var full av fett, flera hundra kg som satt fast på väggarna/pumparna och annat som tops, kondomer, tamponger etc som ABSOLUT INTE skall spolas ner i avloppet. Fett klumparna orsakar även omfattande skador på våra ledningar. Stoppen kan även leda till översvämningar och göra att orenat avloppsvatten rinner ut på Winborgsväg och i Järla sjön.

Att serva, reparera pumpar och förebygga större problem kostar mycket pengar.

Här kan du som boende hjälpa till att spara pengar genom att:

·         Torka ur stekpannan

·         Aldrig hälla fritös-oljan i vasken! Häll den i en pet-flaska!

·         Hälla fett från konserver i mat-avfallspåsen eller i soppåsen

·         Samla överblivet matfett i en pet-flaska som sedan lämnas till återvinningen

·         Använda en soptunna i badrummet för våtservetter och annat skräp

Styrelsen