Hej!

Den 25 maj är det dags för årsstämma i vår förening och en ny styrelse skall väljas. Inför årets stämma behöver valberedning tre nya styrelseledamöter. Förra året förnyades styrelsen och vi har en mycket bra sammansättning och ett väl fungerande arbete. Tyvärr har vår ekonomiansvarig flyttat och ytterligare två trotjänare avgår där av behöver vi tre nya ledamöter.

I dessa speciella tider kan det kännas tryggt att bo i en förening med mycket god ekonomi och skötsel. Brf Fyren har i år amorterat ytterligare 400 000 kr på ett av lånen men har samtidigt en betryggande buffert i kassan. Vi är en mycket välskött förening både ekonomiskt och skötselmässigt.

Vi söker speciellt följande två roller:

Ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig som skall ta hand om ekonomifrågor. Det praktiska arbetet sköts av Nabo Group (fd Hem & Fastighet) men som ekonomiansvarig har man hand om följande:

Budget

• Resultatuppföljning

• Se till att Årsredovisningen blir gjord

• Kontakt med revisorer

• Attestera fakturor (tillsammans med övrig styrelse)

• Kontaktperson för Nabo (fd Hem & Fastighet)

• Vi är en digitaliserad förening så all post och alla fakturor går till inscanninngscentral och automatkonteras mm hos Nabo så det ända man gör här är att attestera. Kontakt med bank förekommer i samband med omsättning av lån.

 

Fastighetsansvarig
Som fastighetsansvarig ansvarar man för att våra fastigheter sköts på bästa sätt. Det praktiska arbetet sköts av Habitek (fd MFS). I ansvaret ingår följande:

• Underhållsplan (inkl underhållsbudget)

• Kontakt med leverantörer som Habitek, Hissgruppen, mfl

• Energideklaration

• Ta in anbud för nödvändigt underhållsarbete

• Ventilation och värme frågor

Egenskaper som är bra för styrelsearbetet:

Självgående
Ta egna initiativ
Sunt förnuft
Rycka in där det behövs
Engagerad
Delaktig
I styrelsen måste alla vara beredda på att kunna ringa t.ex. kommunen och beställa matavfallspåsar, man skall kunna gå på möten i Samfälligheten, vara kontakt för städfirman eller annan leverantör.

Ni är välkomna att ta kontakt med mig om ni vill veta mer och ni kan även kontakta valberedningen och berätta vilken roll som passar er bäst.

Vi behöver alla bidra till våra gemensamma intressen och uppgifter i BRF Fyren.

Välkomna till Styrelsen!

Hälsningar
Linus Hedén
Ordförande