Felanmälan – Dörren till soprummet

Dörren till soprummet är felanmäld, den går fortfarande att låsa med man måste trycka till den lite.

Samt vill styrelsen påminna att om det uppstår problem eller om man vill felanmäla något så skall detta mejlas till info adressen ( info@brffyren.se) och inte sättas upp anonyma lappar på anslagstavlan. Anslagstavlan är inte en kommunikationsplats på det sättet.

Råttor

Det verkar finnas en hel del råttor i området nu. Samfälligheten skriver att anledningen till att det är många råttor är att de bygger och spränger på andra sidan järnvägen och att boende i området lägger ut mat till fåglarna. Så undvik att mata fåglar eller fiskmåsar då de blir aggressiva och flyger mot folk som går på bryggan och runt våra hus.

Sandsopning i området påbörjas v 16!

Våren är här och Samfälligheten håller som bäst på med att planera arbetet med att få bort sanden från våra trottoarer och gator. Planen att vi påbörjar detta arbete efter Påsk, dvs under vecka 16. Samfälligheten kan inte börja med arbetet för än att det är plusgrader under natten. Gatorna måste också vara lagom fuktiga för att arbetet ska fungera effektivt och att det inte ska damma.

Sand borttagningen kommer att ske i flera steg och Samfälligheten har delat upp området. Samfälligheten börja med att blåsa och sopa bort sanden på vår brygganläggning. Därefter kommer Samfälligheten att blåsa ut sanden från våra parkeringsfickor och trottoarer till våra huvudgator, så att sandupptagningsmaskinen sedan kan ta upp sanden/gruset.

Du som bilägare får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden på våra vägar från våra trottoarer och parkeringsplatser. Vi vill gärna att du flyttar iväg din bil från din parkerings plats, så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

 

Garagestädning fredagen den 24 april kl. 08:00-16:00!

Samfälligheten kommer att genomföra en garagestädning (både torr- och våtsopning) i alla våra garage fredagen den 24 april, kl. 08:00 till 16:00. Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garagen senast kl. 08.00 samma dag. Du får parkera din bil utomhus från och med kl. 17:00 den 23 april t om. kl. 09:00 den 29 april. Om du själv har svårt att flytta ut din bil, så be en granne om hjälp. Det är viktigt att ni hörsammar denna uppmaning, så att vi kan göra riktigt rent i våra garage. Vid frågor e-posta till kundservice@parkando.se

Tack för hjälpen på förhand! / Parkando i samarbete med Järla sjö samfällighetsförening

 

Glad Påsk

Styrelsen passar på och hälsar alla medlemmar en Glad påsk och påminner om att vi gärna hjälper till om det är någon i riskgruppen pga Covid -19 som behöver hjälp med inköp eller liknande.

Kontakta styrelsen på info@brffyren.se

 

Styrelsemöten

22/4, 25/5 (årsmöte), 16/6