Vårstädningen 26/4 inställd

Med tanke på situationen med Corona så kommer vi inte genomföra en gemensam vårstädning den 26 April utan vi kommer sätta upp åtgärdslistan på informationstavlan där var och en kan ta uppgifter och markera när dessa är klara.

Föreningsstämman 25/5

Vi kanske också måste flytta fram föreningsstämman på samma grund som ovan, dock måste denna hållas innan den 30/6. Styrelsen återkommer med mer information angående detta framöver.

 

Från Samfälligheten

Spola inte ner hushållspapper i toaletten!

Det är nu vanligt att toapappren är slut i butiken pga. att folk har hamstrat. När det är slut så köper många hushållspapper i stället och använder det som toapapper. OBS! Spola inte ner hushållspapper i toaletten. Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten

 

Återigen mycket fett i vår stora pumpgrop!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. I torsdags upptäckte vi igen att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg, som samlar upp allt spillvatten från alla boende i Järla sjö för att sedan pumpa spillvattnet vidare in i det kommunala ledningsnätet, var full av fett (flera hundra kg som satt fast på väggarna/pumparna i pumpgropen) och annat skräp som inte ska spolas ner i toaletten!

Fett och skräp orsakar stopp, problem!

Vårt ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det vill säga spillvatten som motsvarar det som ett normalhushåll genererar. Matfett, våtservetter och annat skräp som slängs i avloppet gör att det blir stopp i vårt interna spillvattenledningsnät (vi har flera km spillvattenledningar i vår mark) och i våra pumpgropar och pumpar (24st) som samlar upp spillvatten från flertal av våra bostadsrättsföreningar. Fettet som hamnar i avloppsledningarna stelnar när det kyls ner och bildar avlagringar inuti rören. I fettet och avlagringarna fastnar sedan skräp som exempelvis trasor eller våtservetter och allt vävs samman till stora klumpar. Fettavlagringarna bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som även ger frätskador på ledningar och utgör en hälsorisk och lockar råttor till ledningsnätet. Fett klumparna orsakar även omfattande skador på våra ledningar. Stoppen kan även leda till översvämningar och göra att orenat avloppsvatten rinner ut på Winborgsväg och i Järla sjön.

Att serva, reparera pumpar och förebygga större problem kostar mycket pengar för oss som bor här i Järla sjö. Här kan du som boende hjälpa till att spara pengar genom att:

  • Torka ur stekpannan
  • Aldrig hälla fritös-oljan i vasken! Häll den i en pet-flaska!
  • Hälla fett från konserver i mat-avfallspåsen eller i soppåsen
  • Samla överblivet matfett i en pet-flaska som sedan lämnas till återvinningscentralen
  • Använda en soptunna i badrummet för våtservetter och annat skräp

Samfälligheten