Extra stämma

Igår den 15/1 hade vi extra stämma angående att välja in Josefin Tunbjörk som intern revisor istället för Thorbjörn Thoresson som tar sig an uppdraget att hjälpa till med ekonomin.

Detta röstades ja till.

 

Cykelstöld

Tyvärr har det varit en cykelstöld från cykelförrådet på Gustaf de lavals väg 13 under julhelgerna. Det är oerhört tråkigt att detta sker, när våra cyklar står bakom två låsta dörrar.

Se till att låsa era cyklar och var uppmärksamma på att dörrar går i lås när du är i förråden så vi slipper stölder.

 

Bokning av övernattningsrummet

Vi vill påminna om att när man bokar övernattningsrummet så bokar man också alla sängplatser, dvs tältsängarna. Tanken är inte att tältsängarna ska användas hemma utan tillhör övernattningsrummet.  Vid flertal tillfällen har dessa saknats fastän rummet har bokats för övernattning.

 

Save the date – Årsstämma 25/5 

Den 25/5 kommer vi ha årsstämma så boka gärna in det datumet i kalendern. Om man vill inkomma med motioner till årsstämman skall det göras senast 29/2.

 

Styrelsemöten

Våra styrelsemöten är ungefär var sjätte vecka och om ni medlemmar har några frågor eller funderingar så tar vi upp detta då. Se nedan datum.

4/3, 22/4, 25/5 (årsstämma), 16/6