Kallelse till

Extra föreningsstämma; gällande val av ny Internrevisor.

Datum: Onsdag 15 januari 2020

Tid: Kl 18.00

Plats: Brf Fyrens övernattnings-/bastulokal

 

Josefin Tunbjörk som varit Ekonomiansvarig/kassör i styrelsen lämnade nu i december styrelsen pga att hon och hennes familj flyttat från Brf Fyren.
Den vakanta styrelseplatsen kommer fyllas först efter Årsstämman i slutet av maj 2020. Fram tills dess är vi sex ordinarie styrelsemedlemmar.
För att lösa det administrativa kring Ekonomin gäller följande mellan januari – maj 2020:
*Thorbjörn Thoresson (som tidigare suttit i styrelsen som kassör) kommer adjungeras och hjälpa till med ekonomin/årsbokslutet 2019. Han kommer dock inte ingå i styrelsen.
*Styrelsen föreslår att Josefin Tunbjörk, som nu lämnar sitt uppdrag inom styrelsen, går in som Internrevisor och gör internrevisionen för 2019. Detta då Thorbjörn Thoresson var vald som Internrevisorn och nu istället tar på sig uppdraget att hjälpa till med ekonomin. Det är enligt reglerna ok att ett person utanför Brf är Internrevisor.
För att Josefin Tunbjörk ska kunna göra detta måste hon bli vald som Internrevisor på en extra stämma.
Därför håller vi en Extra föreningsstämma onsdag 15 januari 2020 kl. 18.00 i föreningens övernattningslokal.

 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Ordförandens val av protokollförare

  4. Godkännande av röstlängd

  5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

  6. Godkännande av dagordning

  7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungerasom rösträknare

  1. Fråga om kallelse behörigen skett

  2. Val om revisor och suppleant

  3. Stämmans avslutande

 

Till föreningsstämman behövs ingen föranmälan.

Välkommen!

Hälsningar Styrelsen