Årsredovisning för 2018 finns att läsa på Hem och Fastighet under
”Dokument / Dokumenthanterare/ Årsredovisning”  – för den som önskar.
(Årsredovisningen är godkänt och påskriven av alla, det påskrivna dokumentet kommer laddas upp på HOF samt hemsidan under kommande vecka)

En ”Årskrönika” – en resumé över händelser under året , samt kallelse till stämman hittar ni under
”Dokument/ Dokumenthanterare/ Årsstämma”

Välkommen på Årsstämman den 23 maj kl 19 (kallelse har gått ut tidigare)
Adress: Järla sjö områdeskontor, Gustaf de Lavals Torg 12

OBS! Av miljöskäl trycker vi inte upp årsmöteshandlingarna.

Hör av dig till info@brffyren.se om du vill ha den via mejl!