Vad gör du om det brinna i ditt hus och några tips som kan förebygga brand i ditt hem.

Om det börjar brinna

Rädda dig själv och andra i din närhet. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning. Varna de som är i fara.
Ring 112 och larma räddningstjänsten. (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?)
Släck branden om det är möjligt.

Brand och rök i trapphus

Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar mot trapphus stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Tips för att förebygga brand

Brandvarnare
Kontrollera att din brandvarnare fungerar med jämna mellanrum. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren varje år, till exempel lagom till första advent. Har du en optisk brandvarnare behöver du ta loss den för att se bäst-före-datum på brandvarnarens baksida.

När du lagar mat
Matlagning är en vanlig brandorsak. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.

Levande ljus
Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.

Elutrustning i hemmet
Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter bör det åtgärdas. Dammsug bakom kyl och frys. Koppla apparater som är lätta att glömma bort att stänga av till en timer, till exempel kaffebryggare och strykjärn. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.

Blinkande lysrör – en brandfara
Har du lysrör? Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna.

Skaffa gärna släckutrustning
En godkänd handbrandsläckare och brandfilt rekommenderas för hemmabruk.

Trapphuset – en utrymningsväg

Vid en eventuell brand är trapphuset en av dina utrymningsvägar. En cykel, barnvagn eller något annat som står i trapphuset kan försvåra en utrymning om det skulle börja brinna i ditt hus. Detta gäller också om räddningspersonal behöver komma fram. Trapphuset måste därför alltid hållas fritt från föremål.