Hej!
Den 23 maj är det dags för årsstämma i vår förening och en ny styrelse skall väljas. Inför årets stämma har valberedning en extra tuff utmaning då det kommer behövas ca fem nya styrelseledamöter. Flera har gjort en lång insatts för föreningen och någon kommer flytta därav att denna situation uppstått. Men det passar bra för det är dags att förnya styrelsen.

Jag har ett år kvar vilket kommer bli mitt sista år i styrelsen där jag varit med i nio år varav fem som ordförande. För att överlämningen skall gå smidigt behöver vi därför redan i år en person som kan ta över ordförande posten från stämman 2020.

Men styrelsen har behov av att bemanna fler viktiga poster

Ekonomiansvarig
Vi behöver en ny ekonomiansvarig som skall ta hand om ekonomifrågor. Det praktiska arbetet sköts av Hem & Fastighet men som ekonomiansvarig har man hand om följande:

 • Budget
 • Resultatuppföljning
 • Se till att Årsredovisningen blir gjord
 • Kontakt med revisorer
 • Attestera fakturor
 • Kontaktperson för Hem & Fastighet

Vi är en digitaliserad förening så all post och alla fakturor går till inscanninngscentral och automatkonteras mm hos HoF så det ända man gör här är att attestera. Kontakt med bank förekommer i samband med omsättning av lån.

Sekreterare
Vi behöver en person som kan ta hand om sekreterarrollen i styrelsen. I vår styrelse har sekreteraren hand om följande:

 • Skriva protokoll vid möten
 • Skicka ut kallelse till möten
 • Hålla ordning på föreningens dokument
 • Ansvara för kommunikation/information
 • Ansvara för föreningens websida
 • Primär kontakt för föreningens info mejl

Websidan sköts tekniskt av en externpart när det behövs så det handlar om att publicera material och information. Det är en WordPress sajt vilket gör att den är mycket enkel att hantera.

Allmänt om styrelsearbete
Många undrar vad det krävs för att sitta vår styrelse och om alla klarar av det. Jag är helt säker på att alla medlemmar i vår förening klarar av styrelsearbetet och vi är i mångt och mycket en beställarorganisation där saker utförs av leverantörer.

Egenskaper som är bra för styrelsearbetet:

 • Självgående
 • Ta egna initiativ
 • Sunt förnuft
 • Rycka in där det behövs
 • Engagerad
 • Delaktig

I styrelsen måste alla vara beredda på att kunna ringa t.ex. kommunen och beställa matavfallspåsar, man skall kunna gå på möten i Samfälligheten, vara kontakt för städfirman eller annan leverantör. Som suppelant så är man delaktig i styrelsearbetet och måste kunna ta på sig uppgifter precis som en ordinarie ledamot, vi gör här ingen skillnad på rollerna.

På sikt kommer vi behöva en efterträdare på fastighetsansvarig posten vilket gör att det redan nu är bra om vi kan få in en person med ambition på att ta över denna post.

Ni är välkomna att ta kontakt med mig om ni vill veta mer och ni kan även kontakta valberedningen och berätta vilken roll som passar er bäst.

Vi behöver alla bidra till våra gemensamma intressen och uppgifter i BRF Fyren.

Välkomna till Styrelsen!

Hälsningar
Linus Hedén
Ordförande