Info från Samfällighetsföreningen:
Kodlåset vid vår gemensamma källsorteringsstation har förstörts och är nu bytt. När vi nu bytte ut kodlåset, så visade sig att den gamla koden 1950 låg kvar, vilket har medfört att det har funnits två koder som har fungerat sedan 2016. Den gamla koden är nu helt borttagen och nu gäller enbart koden 1050.