Välkommen! Här hittar du allt du kan tänkas vilja veta om Brf Fyren, från A till Ö. 

Arbetsgrupper

I BRF Fyren finns olika arbetsgrupper för att skapa förbättringar i föreningen. Den grupp som är aktiv just nu är ”Trädgårdsgruppen”. Vill du delta  eller kanske bidra med något annat? Varmt välkommen att kontakta styrelsen!

Avlopp

I BRF Fyren har vi extra känsliga avlopp och vi behöver därför vara extra noga med dem. Våra röda radhus och de vita husen på piren har ett ännu känsligare system. Allt avlopp förs vidare av pumpar som ligger inbyggda i piren, i dessa fastnar hushållspapper och textilbaserade rengöringsprodukter och de slutar att fungera. De måste då bytas ut och renoveras vilket vi medlemmar själva får betala.

  • Det vanligaste problemet med köksavlopp är att det är dåligt fall. Om du snålar på vattnet och småspolar så blir det inget flöde som tar med småpartiklar ut i den stora avloppsstammen. De sjunker till botten i röret och samlas där tills det till slut blir stopp. Tips: Fyll diskhon en gång i månaden och dra sedan ur proppen. Då följer småpartiklarna med ut! Häll ALDRIG fett och olja i avloppet eftersom det stelnar när det kommer ut i det kalla avloppssystemet! När du behöver bli av med fett: Häll detta i en plastflaska och släng i soporna.
  • Släng enbart toalettpapper i toalettstolen, det löses upp i vatten till skillnad från de flesta typer av hushållspapper och servetter som är våtstarka och kan fastna i rören. Släng heller inte tops eller t ex rengöringspads i toaletten eller något annat i toaletten som inte är toapapper

 

Bord, stolar och högtryckstvätt att låna

Föreningen har, en ”resesäng”, 3 lite större bord, och 6 mindre, 18 stolar och en högtryckstvätt som alla i föreningen kan låna. Dessa finns i förrådet på Järla Sjöbrinken 10 och bokas på Fyrens hemsida. Viktigt att de ställs tillbaka på samma ställe när du har lånat!

 

Brandskydd

Läs och kontrollera ditt eget brandskydd i din lägenhet. Tips finns på din anslagstavla i trapphuset. Du kan boka SMS-påminnelse för kontroll av brandvarnaren här.
I trapphusen får inga lösa föremål tex barnvagnar, leksaker, cyklar etc förvaras. Detta är på grund av brandskyddsregler. Det ska inte vara så att man ska trassla in sig i lösa föremål om man måste ta sig ut i rökfyllda utrymmen.

 

Brevlådor – namnlappar på tavlor etc

Alla hushåll som vill får magnetskyltar med texten ”Ej reklam”. Det är bara att kontakta styrelsen så får du en. Likaså om namn ska ändras, kontakta styrelsen eller Habitek så justerar de. Vi sätter inte upp klisterlappar på brevlådor eller dörrar.

 

Cykelförråd

Cykelförråd finns ett större på Vackra Kullans väg vid soprummet och några mindre på gårdarna vid parkhusen. Den vanliga lägenhetsnyckeln används för cykelförrådet. Cyklar rensas löpande. I cykelförrådet har vi endast brukbara cyklar (övriga rensas bort). Andra typer av uteleksaker kan inte förvaras där på grund av utrymmesskäl.

 

Felanmälan och tillkallande av jourutryckning

Felanmälan av funktionsfel i bostaden eller i/utanpå husen görs till Habitek vår fastighetsförvaltare. Telefonnummer finns på anslagstavlan i ditt trapphus. Var försiktig vid anmälan av ärenden under kvällar och helger, kostnaden är hög! Kontakta alltid i första hand någon i styrelsen (se kontaktuppgifter längst ned). Om jouren kontaktas i ”onödan” kan boende själv få stå för kostnaden.

 

Föreningsstämma

En gång per år, enligt föreningens stadgar senast den 30 juni varje år, anordnas föreningens ordinarie föreningsstämma. Kallelse skickas ut senast två veckor innan stämman. Motioner till årsstämman ska lämnas in senast sista mars till styrelsen.
Handlingar distribueras via e-post utskick.

 

Föreningens förvaltare: Nabo

Nabo hjälper bland annat till med Fyrens ekonomi och post. Fyren har också ett intranät där alla medlemmar/ boende kan ta del av information, nyhetsutskick, se avgiftsavier eller justera sina kontaktuppgifter: www.nabo.se

Nabo
är också det företag som hjälper oss med förvaltningen och praktisk skötsel av husen samt vissa reparationer vid behov. Vanligtvis besöker Nabo vår förening på fredagar för att kolla att allt är ok samt exempelvis se till värmesystem, byta trasiga glödlampor i allmänna utrymmen med mera.

 

Förråd

Ingår för lägenheterna i BRF Fyren. Fyren har också ett antal extra förråd som kan hyras, vid intresse av förråd kontakta styrelsen. I området finns också förråd att hyra, dessa administreras via Samfälligheten.

 

Gemensamhetslokalen: bastu, relax och övernattning

Lokalen kan nyttjas för övernattning, möten och bastubad. Bokningslista och trivselregler finns på anslagstavlan utanför soprummet.

 

Information till Fyrens medlemmar

Information som är av allmänt intresse mejlas eller i enstaka fall delas ut i postfack. Info sätts också alltid upp på anslagstavlan utanför soprummet.
En liten  grön ”postlåda” finns på anslagstavlan om du vill lämna ett meddelande till styrelsen (om du inte vill skicka E-post till: info@brffyren.se )

Intranät för Fyrens medlemmar

Fyren har också ett intranät där alla medlemmar/ boende kan se sitt lägenhetsinnehav, avgiftsavier etc. Här justerar man sina kontaktuppgifter, samt finns en hel del dokument som rör föreningen under ”dokumentplatsen” . Styrelsens sammansättning samt ett ärendehanteringssystem om du vill komma i kontakt med Nabo.
Logga in på Nabo och ta en titt! www.nabo.se

Information – Samfälligheten i Järla Sjö

På www.jarlasjo.se och på Facebooksidan ”Järla Sjö – liv lust gemenskap” informeras och diskuteras ämnen som rör området Järla Sjö. Samfälligheten förvaltar dessa kommunikationskanaler. Järla Sjö har också en Facebooksida för ”Köp & Sälj”.

Kontaktuppgifter

E-post till styrelsen BRF Fyren: info@brffyren.se
Tfn till styrelsens medlemmar: Se anslag i trapphuset
BRF Fyren hemsida: 
 www.brffyren.se
Järla Sjö Samfällighet: www.jarlasjo.se eller maila till: info@jarlasjo.se
Järla Sjö Facebook: 
Järla Sjö – Liv, Lust & Gemenskap,

 

Kräftfiske

Varje år i augusti fiskar föreningen kräftor. Vi tilldelas en kväll/natt av samfälligheten enligt ett rullande schema i området. Gemensam kräftskivas ordnas i Brf Fyren.

 

Ombyggnader, inglasning, markiser mm

Kontakta alltid styrelsen vid eventuell ombyggnation, inglasning av balkong eller tänker sätta upp markiser (vissa färger).

 

Parkering – Garage

Parkeringsplatser finns i området. Betalning sker med det P-bolag som Samfälligheten har tecknat avtal med. För detaljer om parkeringsregler se anslagstavlor utomhus eller ”parkering” på: www.jarlasjo.se Föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Info finns på www.jarlasjo.se

 

Porttelefon – Portkod

Lämna inte ut entrédörrarnas portkoder till okända och tänk på att inte släppa in personer som inte verkar höra hemma här. Lämna inte porten uppställd utan tillsyn vid lastning och var försiktig när du ställer upp dörren – de har en konstruktion som är känslig för om du tar i för hårt.

 

Roddbåt – Kajaker

Föreningen har en roddbåt och två kajaker för utlåning till alla boende i föreningen. Dessa bokar du på vårt intranät. Roddbåten ligger under säsong vid bryggan utanför bastun, kajakerna finns i soprummet på Vackra Kullans väg. Båtarna är låsta och lägenhetsnyckeln passar till låsen. Flytvästar finns.

 

Städdagar

I föreningen har vi en vårstädning samt en höststädning per år. Minst en medlem per lägenhet förväntas delta mellan kl 10.00 och 12.00. Vi gör fint både utomhus på våra ytor samt i gemensamma utrymmen. Städdagarna avslutas med korvgrillning/fika.

 

Samfälligheten

I området Järla Sjö finns 17 olika bostadsrättsföreningar samt några kommersiella medlemmar som samverkar och är medlemmar i Samfälligheten (denna verkar genom en styrelse). Samfälligheten har till uppgift att förvalta bland annat parkeringar, grönytor, badplatser, lekplatser, bryggor etc. Samfälligheten ansvarar för hemsidan www.jarlasjo.se samt Facebooksidan ”Järla Sjö – Liv lust gemenskap. Då alla BRF i Järla Sjö inte kan ha plats i samfällighetens styrelse finns ett nätverk med representanter från alla BRF:er och Samfälligheten. Därigenom kan samtliga BRF:er få information, skicka med frågor till samfällighetens möten.

 

Sopor och Matavfall

Vårt soprum finns på Vackra Kullans väg. Där får endast hushållssopor och matavfall lämnas. Matavfall läggs i de bruna kärlen, fyll inte påsen för mycket, då det rinner ut och skapar otrevlig lukt. Matavfallet förädlas till biobränsle som Nacka Energi tar hand om och omvandlar till energi. I soprummet finns beskrivning över hur vi sorterar och vad vi lämnar på olika ställen för att värna vår miljö och minimera kostnader.

Vid infarten till Järla Sjö området finns en miljöstation där du kan lämna glas, tidningar, plast, plåt och wellpapp. Koden är 1050. Annat avfall kan lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Styrelsearbete

Föreningen är förhållandevis liten och alla behöver bidra till förvaltning och skötsel av vår förening som vi gemensamt äger. Det betyder i praktiken att man får delta i styrelsearbetet under en period. Alla kan sitta i styrelsen, vi är i mångt och mycket en beställar organisation där saker utförs av leverantörer.

TV bredband & telefoni

Bredbandsbolaget är vår leverantör av telefoni och bredband via fiber, med 100 Mbit/s mottagning och 10 Mbit/s vid skicka. Detta ingår i hyran men vi får betala för samtalskostnaden för telefonen. Bredbands-TV kan beställas. För mer information se Bredbandsbolagets hemsida. www.bredbandsbolaget.se
Comhem tillhandahåller ett stort urval TV-kanaler. Det digitala grundutbudet ingår i hyran men kräver då en digitalbox. För mer information se, www.comhem.se

Välkommen! Här hittar du allt du kan tänkas vilja veta om Brf Fyren, från A till Ö. 

Arbetsgrupper

I BRF Fyren finns olika arbetsgrupper för att skapa förbättringar i föreningen. Den grupp som är aktiv just nu är ”Trädgårdsgruppen”. Vill du delta  eller kanske bidra med något annat? Varmt välkommen att kontakta styrelsen!

Avlopp

I BRF Fyren har vi extra känsliga avlopp och vi behöver därför vara extra noga med dem. Våra röda radhus och de vita husen på piren har ett ännu känsligare system. Allt avlopp förs vidare av pumpar som ligger inbyggda i piren, i dessa fastnar hushållspapper och textilbaserade rengöringsprodukter och de slutar att fungera. De måste då bytas ut och renoveras vilket vi medlemmar själva får betala.

  • Det vanligaste problemet med köksavlopp är att det är dåligt fall. Om du snålar på vattnet och småspolar så blir det inget flöde som tar med småpartiklar ut i den stora avloppsstammen. De sjunker till botten i röret och samlas där tills det till slut blir stopp. Tips: Fyll diskhon en gång i månaden och dra sedan ur proppen. Då följer småpartiklarna med ut! Häll ALDRIG fett och olja i avloppet eftersom det stelnar när det kommer ut i det kalla avloppssystemet! När du behöver bli av med fett: Häll detta i en plastflaska och släng i soporna.
  • Släng enbart toalettpapper i toalettstolen, det löses upp i vatten till skillnad från de flesta typer av hushållspapper och servetter som är våtstarka och kan fastna i rören. Släng heller inte tops eller t ex rengöringspads i toaletten eller något annat i toaletten som inte är toapapper

 

Bord, stolar och högtryckstvätt att låna

Föreningen har, en ”resesäng”, 3 lite större bord, och 6 mindre, 18 stolar och en högtryckstvätt som alla i föreningen kan låna. Dessa finns i förrådet på Järla Sjöbrinken 10 och bokas på Fyrens hemsida. Viktigt att de ställs tillbaka på samma ställe när du har lånat!

 

Brandskydd

Läs och kontrollera ditt eget brandskydd i din lägenhet. Tips finns på din anslagstavla i trapphuset. Du kan boka SMS-påminnelse för kontroll av brandvarnaren här.
I trapphusen får inga lösa föremål tex barnvagnar, leksaker, cyklar etc förvaras. Detta är på grund av brandskyddsregler. Det ska inte vara så att man ska trassla in sig i lösa föremål om man måste ta sig ut i rökfyllda utrymmen.

 

Brevlådor – namnlappar på tavlor etc

Alla hushåll som vill får magnetskyltar med texten ”Ej reklam”. Det är bara att kontakta styrelsen så får du en. Likaså om namn ska ändras, kontakta styrelsen eller Habitek så justerar de. Vi sätter inte upp klisterlappar på brevlådor eller dörrar.

 

Cykelförråd

Cykelförråd finns ett större på Vackra Kullans väg vid soprummet och några mindre på gårdarna vid parkhusen. Den vanliga lägenhetsnyckeln används för cykelförrådet. Cyklar rensas löpande. I cykelförrådet har vi endast brukbara cyklar (övriga rensas bort). Andra typer av uteleksaker kan inte förvaras där på grund av utrymmesskäl.

 

Felanmälan och tillkallande av jourutryckning

Felanmälan av funktionsfel i bostaden eller i/utanpå husen görs till Habitek vår fastighetsförvaltare. Telefonnummer finns på anslagstavlan i ditt trapphus. Var försiktig vid anmälan av ärenden under kvällar och helger, kostnaden är hög! Kontakta alltid i första hand någon i styrelsen (se kontaktuppgifter längst ned). Om jouren kontaktas i ”onödan” kan boende själv få stå för kostnaden.

 

Föreningsstämma

En gång per år, enligt föreningens stadgar senast den 30 juni varje år, anordnas föreningens ordinarie föreningsstämma. Kallelse skickas ut senast två veckor innan stämman. Motioner till årsstämman ska lämnas in senast sista mars till styrelsen.
Handlingar distribueras via e-post utskick.

 

Föreningens förvaltare: Nabo och Habitek

Nabo hjälper bland annat till med Fyrens ekonomi och post. Fyren har också ett intranät där alla medlemmar/ boende kan ta del av information, nyhetsutskick, se avgiftsavier eller justera sina kontaktuppgifter: www.nabo.se

Nabo
är också det företag som hjälper oss med förvaltningen och praktisk skötsel av husen samt vissa reparationer vid behov. Vanligtvis besöker Nabo vår förening på fredagar för att kolla att allt är ok samt exempelvis se till värmesystem, byta trasiga glödlampor i allmänna utrymmen med mera.

 

Förråd

Ingår för lägenheterna i BRF Fyren. Fyren har också ett antal extra förråd som kan hyras, vid intresse av förråd kontakta styrelsen. I området finns också förråd att hyra, dessa administreras via Samfälligheten.

 

Gemensamhetslokalen: bastu, relax och övernattning

Lokalen kan nyttjas för övernattning, möten och bastubad. Bokningslista och trivselregler finns på anslagstavlan utanför soprummet.

 

Information till Fyrens medlemmar

Information som är av allmänt intresse mejlas eller i enstaka fall delas ut i postfack. Info sätts också alltid upp på anslagstavlan utanför soprummet.
En liten  grön ”postlåda” finns på anslagstavlan om du vill lämna ett meddelande till styrelsen (om du inte vill skicka E-post till: info@brffyren.se )

Intranät för Fyrens medlemmar

Fyren har också ett intranät där alla medlemmar/ boende kan se sitt lägenhetsinnehav, avgiftsavier etc. Här justerar man sina kontaktuppgifter, samt finns en hel del dokument som rör föreningen under ”dokumentplatsen” . Styrelsens sammansättning samt ett ärendehanteringssystem om du vill komma i kontakt med Nabo.
Logga in på Nabo och ta en titt! www.nabo.se

Information – Samfälligheten i Järla Sjö

På www.jarlasjo.se och på Facebooksidan ”Järla Sjö – liv lust gemenskap” informeras och diskuteras ämnen som rör området Järla Sjö. Samfälligheten förvaltar dessa kommunikationskanaler. Järla Sjö har också en Facebooksida för ”Köp & Sälj”.

Kontaktuppgifter

E-post till styrelsen BRF Fyren: info@brffyren.se
Tfn till styrelsens medlemmar: Se anslag i trapphuset
BRF Fyren hemsida: 
 www.brffyren.se
Järla Sjö Samfällighet: www.jarlasjo.se eller maila till: info@jarlasjo.se
Järla Sjö Facebook: 
Järla Sjö – Liv, Lust & Gemenskap,

 

Kräftfiske

Varje år i augusti fiskar föreningen kräftor. Vi tilldelas en kväll/natt av samfälligheten enligt ett rullande schema i området. Gemensam kräftskivas ordnas i Brf Fyren.

 

Ombyggnader, inglasning, markiser mm

Kontakta alltid styrelsen vid eventuell ombyggnation, inglasning av balkong eller tänker sätta upp markiser (vissa färger).

 

Parkering – Garage

Parkeringsplatser finns i området. Betalning sker med det P-bolag som Samfälligheten har tecknat avtal med. För detaljer om parkeringsregler se anslagstavlor utomhus eller ”parkering” på: www.jarlasjo.se Föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Info finns på www.jarlasjo.se

 

Porttelefon – Portkod

Lämna inte ut entrédörrarnas portkoder till okända och tänk på att inte släppa in personer som inte verkar höra hemma här. Lämna inte porten uppställd utan tillsyn vid lastning och var försiktig när du ställer upp dörren – de har en konstruktion som är känslig för om du tar i för hårt.

 

Roddbåt – Kajaker

Föreningen har en roddbåt och två kajaker för utlåning till alla boende i föreningen. Dessa bokar du på vårt intranät. Roddbåten ligger under säsong vid bryggan utanför bastun, kajakerna finns i soprummet på Vackra Kullans väg. Båtarna är låsta och lägenhetsnyckeln passar till låsen. Flytvästar finns.

 

Städdagar

I föreningen har vi en vårstädning samt en höststädning per år. Minst en medlem per lägenhet förväntas delta mellan kl 10.00 och 12.00. Vi gör fint både utomhus på våra ytor samt i gemensamma utrymmen. Städdagarna avslutas med korvgrillning/fika.

 

Samfälligheten

I området Järla Sjö finns 17 olika bostadsrättsföreningar samt några kommersiella medlemmar som samverkar och är medlemmar i Samfälligheten (denna verkar genom en styrelse). Samfälligheten har till uppgift att förvalta bland annat parkeringar, grönytor, badplatser, lekplatser, bryggor etc. Samfälligheten ansvarar för hemsidan www.jarlasjo.se samt Facebooksidan ”Järla Sjö – Liv lust gemenskap. Då alla BRF i Järla Sjö inte kan ha plats i samfällighetens styrelse finns ett nätverk med representanter från alla BRF:er och Samfälligheten. Därigenom kan samtliga BRF:er få information, skicka med frågor till samfällighetens möten.

 

Sopor och Matavfall

Vårt soprum finns på Vackra Kullans väg. Där får endast hushållssopor och matavfall lämnas. Matavfall läggs i de bruna kärlen, fyll inte påsen för mycket, då det rinner ut och skapar otrevlig lukt. Matavfallet förädlas till biobränsle som Nacka Energi tar hand om och omvandlar till energi. I soprummet finns beskrivning över hur vi sorterar och vad vi lämnar på olika ställen för att värna vår miljö och minimera kostnader.

Vid infarten till Järla Sjö området finns en miljöstation där du kan lämna glas, tidningar, plast, plåt och wellpapp. Koden är 1050. Annat avfall kan lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Styrelsearbete

Föreningen är förhållandevis liten och alla behöver bidra till förvaltning och skötsel av vår förening som vi gemensamt äger. Det betyder i praktiken att man får delta i styrelsearbetet under en period. Alla kan sitta i styrelsen, vi är i mångt och mycket en beställar organisation där saker utförs av leverantörer.

TV bredband & telefoni

Bredbandsbolaget är vår leverantör av telefoni och bredband via fiber, med 100 Mbit/s mottagning och 10 Mbit/s vid skicka. Detta ingår i hyran men vi får betala för samtalskostnaden för telefonen. Bredbands-TV kan beställas. För mer information se Bredbandsbolagets hemsida. www.bredbandsbolaget.se
Comhem tillhandahåller ett stort urval TV-kanaler. Det digitala grundutbudet ingår i hyran men kräver då en digitalbox. För mer information se, www.comhem.se