Om Brf Fyren

Brf Fyren är en av de mest sjönära föreningarna i Järla Sjö genom sitt läge mellan herrgårdsparken i öster och piren i söder. Namnet Fyren har föreningen efter den autentiska AGA-fyr av modell 1927 som placerats längst ut på piren i Järlasjön till minne av AGAs tidiga verksamhet i området.

Föreningen består av 47 bostadsrätter fördelat på både lägenheter och radhus varav flera har egna bryggor, fantastisk sjöutsikt, egen täppa eller stora altaner.

Till medlemmarnas förfogande finns en gemensam lokal med bastu och relaxavdelning samt kajaker och en roddbåt.

Styrelsen

Ordförande Annika Magnusson
0709-28 67 60
amagico55@gmail.com

Vice ordförande Håkan Lind
0708-58 25 00
h.lind@me.com

Fastighetsansvarig Mikael Ahlström
0705-56 81 18
mikael.ahlstrom@afconsult.com

Medlemskommunikation Pia Andrén
0708-40 15 20
pia@andrendirekt.se

Sekreterare / Kommunikation Marie Malmros
marie.malmros@birka.se

Kassör / Ekonomi Thorbjörn Thoresson
0706-32 72 34
thorbjorn_thoresson@hotmail.com

Hemsidan Magnus Israelsson
0709-62 26 52
magnusisraelsson@gmail.com

Suppleant Alf Heidermark
0703-87 02 22
lehenaid@gmail.com

Suppleant Linus Hedén
0703-28 94 85
linus.heden@bredband.net

Valberedning

Bodil Guldberg
Inga Lundberg
Joakim Franklin
valberedningen@brffyren.se