Bra att veta

Parkering

Utomhusparkering sker biljettlöst via tjänsten SMS-park, och din mobiltelefon. Detta innebär att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används för att verifiera att avgiften erlagts.

Läs mer om hur det fungerar på Järla Sjös hemsida

Tv bredband & telefoni

Bredbandsbolaget är vår leverantör av telefoni och bredband via fiber, med 100 Mbit/s mottagning och 10 Mbit/s vid skicka. Allt detta ingår i hyran, men OBS att vi får betala för samtalskostnaden för telefonen, som dessutom, om man ringer till mobiltelefon, är högre än att ringa med sin egen mobiltelefon. Även bredbands-TV kan beställas. För mer information se Bredbandsbolagets hemsida.
Tel: 0770-777 000
www.bredbandsbolaget.se

Comhem tillhandahåller ett stort urval TV-kanaler. Det digitala grundutbudet ingår i hyran, men kräver då en digitalbox, men inget kod-kort. En mängd kanaler, med stor variation kan beställas. För mer information se comhems hemsida. 
Tel: 0771-55 00 00
www.comhem.se

Brandskydd

Läs och kontrollera ditt eget brandskydd.
Boka SMS-påminnelse för kontroll av brandvarnaren här

Gemensam städdag

Två gånger per år vår och höst har vi en gemensam städdag i föreningen. Vi
rensar, krattar, målar, tar upp eller lägger i båten och ser till att våra hus och
gårdar är fina. Alla medlemmar/hushåll förväntas medverka.

Sopsortering – insamling av matavfall

Vi sorterar sopor och matavfall i vårt soprum. Matavfallet förädlas till biobränsle
som Nacka Energi tar hand om och omvandlar till energi.

Föreningens förvaltare – ”Hem & Fastighet” & ”MFS”

Hem och Fastighet hjälper bl. a. till med Fyrens ekonomi och post. Fyren har också ett intranät där alla medlemmar/ boende kan ta del av information, nyhetsutskick, man kan se avgiftsavier eller justera sina kontaktuppgifter.

MFS
är det företag som hjälper oss med förvaltningen och skötsel av husen, samt vissa reparerarationer vid behov.

Kontakt

Kontakta gärna oss på: info@brffyren.se

Ladda ned

Lite text innan om man så vill beskriva något.

p

Mer information

Lite text innan om man så vill beskriva något.